ID 书名 作者 epub kindle PDF1 PDF2 网页 纯文本 源文件 文字 类别 字数
ID 作品名 作者名 epub kindle モニター 印刷 立読み plain テキスト 文字 分類 字数
48437 青空の梯子 原民喜 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 914 0.03万
1848 秋日記 原民喜 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 1.11万
4779 悪夢 原民喜 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 913 0.18万
48438 アトモス 原民喜 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 913 0.07万
4774 ある手紙 原民喜 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 915 0.38万
48439 淡雪 原民喜 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 913 0.26万
48440 飯田橋駅 原民喜 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 914 0.14万
4788 遺書 原民喜 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 916 0.23万
48441 椅子と電車 原民喜 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 913 0.12万
4780 一匹の馬 原民喜 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 914 0.12万
48442 移動 原民喜 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 913 0.07万
48443 稲妻 原民喜 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 913 0.15万
4751 飢ゑ 原民喜 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 913 1.15万
43538 うぐいす 原民喜 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC K913 0.13万
48444 牛を調弄ふ男 原民喜 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 913 0.20万
1850 美しき死の岸に 原民喜 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 1.12万
4757 永遠のみどり 原民喜 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 913 1.18万
1856 永遠のみどり 原民喜 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 1.28万
48445 絵にそへて 原民喜 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 914 0.10万
48446 縁起に就いて 原民喜 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 913 0.09万
48447 おふくろ 原民喜 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 913 0.11万
48449 温度 原民喜 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 913 0.08万
4748 壊滅の序曲 原民喜 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 913 2.98万
1853 壊滅の序曲 原民喜 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 3.27万
48450 顔の椿事 原民喜 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 913 0.09万
48451 滑走 原民喜 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 913 0.31万
4776 ガリヴア旅行記 原民喜 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 914 0.25万
4673 ガリバー旅行記 原民喜 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC K933 12.51万
48452 原民喜 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 913 0.04万
48454 玩具 原民喜 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 913 0.09万
48453 閑人 原民喜 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 913 0.19万
48455 奇蹟 原民喜 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 913 0.16万
43530 気絶人形 原民喜 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC K913 0.13万
4777 「狂気について」など 原民喜 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 914 0.16万
48456 恐怖教育 原民喜 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 913 0.13万
48457 原民喜 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 913 0.18万
1847 苦しく美しき夏 原民喜 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 0.94万
4768 原子爆弾 原民喜 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 911 0.08万
4784 原爆回想 原民喜 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 914 0.25万
4769 原爆小景 原民喜 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 911 0.17万
4771 原爆被災時のノート 原民喜 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 916 0.31万
4750 氷花 原民喜 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 913 1.38万
48458 五月 原民喜 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 913 0.13万
4783 五年後 原民喜 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 914 0.08万
48448 コレラ 原民喜 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 913 0.14万
4753 災厄の日 原民喜 epub mobi A6 A5 html plain zip 旧字旧仮名 NDC 913 1.35万
4773 沙漠の花 原民喜 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 914 0.12万
48460 残雪 原民喜 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 913 0.14万
48459 三人 原民喜 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 913 0.11万
4960 潮干狩 原民喜 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 913 0.72万
48461 四月五日 原民喜 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 913 0.07万
4778 「屍の街」 原民喜 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 916 0.09万
48468 地獄の門 原民喜 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 913 0.09万
48462 四五ニズム述懐 原民喜 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 913 0.29万
48463 原民喜 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 913 0.14万
4772 死と愛と孤独 原民喜 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 914 0.11万
4787 死について 原民喜 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 914 0.18万
1851 死のなかの風景 原民喜 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 1.16万
48464 秋旻 原民喜 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 913 0.07万
48465 出発 原民喜 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 913 0.13万
48466 少年 原民喜 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 913 0.15万
4690 書簡 原民喜 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 915 1.87万
48467 白い呼吸 原民喜 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 913 0.09万
4761 心願の国 原民喜 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 913 0.61万
48469 原民喜 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 913 0.06万
4785 戦争について 原民喜 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 914 0.10万
48470 焚いてしまふ 原民喜 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 913 0.14万
48471 丹那トンネル開通祝ひ 原民喜 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 913 0.07万
59824 小さな庭 原民喜 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 911 0.36万
4749 小さな村 原民喜 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 913 1.20万
48472 父が生んだ赤ん坊 原民喜 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 913 0.16万
4755 鎮魂歌 原民喜 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 913 2.98万
1855 鎮魂歌 原民喜 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 3.11万
48478 溺死・火事・スプーン 原民喜 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 913 0.15万
48482 透明な輪 原民喜 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 913 0.21万
48488 童話 原民喜 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 913 0.26万
48489 曇天 原民喜 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 913 0.07万
4781 長崎の鐘 原民喜 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 914 0.29万
48490 原民喜 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 913 0.04万
4680 夏の花 原民喜 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 1.50万
1821 夏の花 原民喜 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 913 1.36万
48491 夏の日のちぎれ雲 原民喜 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 913 0.06万
48492 難船 原民喜 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 913 0.07万
48493 原民喜 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 913 0.17万
4747 廃墟から 原民喜 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 913 1.56万
1854 廃墟から 原民喜 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 1.64万
48494 背後 原民喜 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 913 0.17万
48479 原民喜 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 913 0.30万
48495 原民喜 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 913 0.12万
48497 馬頭観世音 原民喜 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 913 0.16万
48496 原民喜 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 913 0.16万
4752 火の踵 原民喜 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 913 0.99万
4754 火の唇 原民喜 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 913 1.11万
1852 火の唇 原民喜 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 1.21万
4756 火の子供 原民喜 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 913 1.16万
4961 雲雀病院 原民喜 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 913 0.78万
48498 比喩 原民喜 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 913 0.08万
4782 ヒロシマの声 原民喜 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 914 0.12万
48499 風景 原民喜 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 913 0.08万
48473 藤の花 原民喜 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 913 0.11万
43539 二つの頭 原民喜 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC K913 0.13万
4758 二つの死 原民喜 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 913 0.85万
1849 冬日記 原民喜 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 1.07万
48477 冬晴れ 原民喜 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 913 0.06万
4786 平和への意志 原民喜 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 914 0.12万
48500 遍歴 原民喜 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 913 0.07万
48484 酸漿 原民喜 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 913 0.05万
4759 星のわななき 原民喜 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 913 0.50万
48487 原民喜 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 913 0.67万
48480 街の断片 原民喜 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 913 0.18万
48476 真夏日の散歩 原民喜 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 913 0.09万
4760 魔のひととき 原民喜 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 913 1.34万
4789 魔のひととき 原民喜 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 911 0.16万
4775 惨めな文学的環境 原民喜 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 915 0.13万
43531 山へ登った毬 原民喜 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC K913 0.09万
48483 夕凪 原民喜 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 913 0.08万
48485 原民喜 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 913 0.08万
42691 夢と人生 原民喜 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 914 0.94万
48481 よみがへる父 原民喜 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 913 0.05万
48486 原民喜 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 913 0.06万
48474 忘れもの 原民喜 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 913 0.07万
48475 棉の花 原民喜 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 913 0.06万