ID 书名 作者 epub kindle PDF1 PDF2 网页 纯文本 源文件 文字 类别 字数
ID 作品名 作者名 epub kindle モニター 印刷 立読み plain テキスト 文字 分類 字数
52446 吉川英治 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 1.69万
56461 上杉謙信 吉川英治 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 14.93万
55262 美しい日本の歴史 吉川英治 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 914 2.09万
55263 梅ちらほら 吉川英治 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 914 0.35万
57875 江戸三国志 吉川英治 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 64.94万
56072 大岡越前 吉川英治 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 24.28万
52448 大谷刑部 吉川英治 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 2.02万
55264 押入れ随筆 吉川英治 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 914 0.74万
56071 御鷹 吉川英治 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 1.05万
52449 吉川英治 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 1.86万
55316 折々の記 吉川英治 epub mobi html plain zip 旧字旧仮名 NDC 914 14.19万
55252 折々の記 吉川英治 epub mobi A6 A5 html plain zip 旧字旧仮名 NDC 914 23.27万
56068 篝火の女 吉川英治 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 3.31万
56155 かんかん虫は唄う 吉川英治 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 10.32万
56066 魚紋 吉川英治 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 1.79万
52441 銀河まつり 吉川英治 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 2.99万
55095 くせ 吉川英治 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 914 0.28万
52444 雲霧閻魔帳 吉川英治 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 3.86万
53195 黒田如水 吉川英治 epub mobi html plain zip 新字新仮名 NDC 913 19.12万
55096 競馬 吉川英治 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 914 0.18万
52445 下頭橋由来 吉川英治 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 0.76万
56151 剣難女難 吉川英治 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 28.14万
56491 剣の四君子 吉川英治 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 914 0.11万
56054 剣の四君子 吉川英治 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 4.92万
56057 剣の四君子 吉川英治 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 1.35万
56063 剣の四君子 吉川英治 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 1.23万
56070 剣の四君子 吉川英治 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 3.13万
55097 紅梅の客 吉川英治 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 914 0.84万
52409 三国志 吉川英治 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 914 0.22万
52410 三国志 吉川英治 epub mobi html plain zip 新字新仮名 NDC 913 17.94万
52411 三国志 吉川英治 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 18.35万
52412 三国志 吉川英治 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 18.08万
52413 三国志 吉川英治 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 18.56万
52414 三国志 吉川英治 epub mobi html plain zip 新字新仮名 NDC 913 19.06万
52415 三国志 吉川英治 epub mobi html plain zip 新字新仮名 NDC 913 19.22万
52416 三国志 吉川英治 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 18.70万
52417 三国志 吉川英治 epub mobi html plain zip 新字新仮名 NDC 913 21.05万
52418 三国志 吉川英治 epub mobi html plain zip 新字新仮名 NDC 913 22.58万
52419 三国志 吉川英治 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 20.88万
52420 三国志 吉川英治 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 2.68万
55265 舌のすさび 吉川英治 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 914 0.41万
55270 辞典のすすめ 吉川英治 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 914 0.11万
52421 私本太平記 吉川英治 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 13.79万
52422 私本太平記 吉川英治 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 13.98万
52423 私本太平記 吉川英治 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 14.42万
52424 私本太平記 吉川英治 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 13.14万
52425 私本太平記 吉川英治 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 12.47万
52426 私本太平記 吉川英治 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 12.31万
52427 私本太平記 吉川英治 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 13.40万
52428 私本太平記 吉川英治 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 14.00万
52429 私本太平記 吉川英治 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 14.85万
52430 私本太平記 吉川英治 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 14.17万
52431 私本太平記 吉川英治 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 10.15万
52432 私本太平記 吉川英治 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 13.88万
52433 私本太平記 吉川英治 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 13.57万
55266 小説のタネ 吉川英治 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 914 1.22万
55267 正倉院展を観る 吉川英治 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 914 0.33万
52438 醤油仏 吉川英治 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 1.72万
52442 治郎吉格子 吉川英治 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 2.32万
56145 神州天馬侠 吉川英治 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC K913 71.71万
56568 新書太閤記 吉川英治 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 20.91万
56633 新書太閤記 吉川英治 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 22.21万
56754 新書太閤記 吉川英治 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 21.70万
56755 新書太閤記 吉川英治 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 21.90万
56756 新書太閤記 吉川英治 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 23.21万
56757 新書太閤記 吉川英治 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 23.70万
56758 新書太閤記 吉川英治 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 23.72万
56759 新書太閤記 吉川英治 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 22.38万
56760 新書太閤記 吉川英治 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 21.88万
56761 新書太閤記 吉川英治 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 20.31万
56762 新書太閤記 吉川英治 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 21.76万
56146 新・水滸伝 吉川英治 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 84.01万
56065 死んだ千鳥 吉川英治 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 1.92万
58019 新編忠臣蔵 吉川英治 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 39.53万
55268 親鸞聖人について 吉川英治 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 914 1.59万
55269 親鸞の水脈 吉川英治 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 914 0.45万
52435 随筆 私本太平記 吉川英治 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 914 6.30万
52436 随筆 新平家 吉川英治 epub mobi html plain zip 新字新仮名 NDC 914 22.80万
52434 随筆 宮本武蔵 吉川英治 epub mobi html plain zip 新字新仮名 NDC 914 16.13万
55271 雪村筆「茄子図」 吉川英治 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 914 0.15万
52437 増長天王 吉川英治 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 1.59万
55098 俗即菩提 吉川英治 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 914 0.08万
56076 平の将門 吉川英治 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 25.64万
56493 田崎草雲とその子 吉川英治 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 2.29万
52453 茶漬三略 吉川英治 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 4.52万
55099 天皇と競馬 吉川英治 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 914 788 0.15万
56061 夏虫行燈 吉川英治 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 2.26万
56060 鍋島甲斐守 吉川英治 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 1.41万
52403 鳴門秘帖 吉川英治 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 14.92万
52404 鳴門秘帖 吉川英治 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 16.20万
52405 鳴門秘帖 吉川英治 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 6.72万
52406 鳴門秘帖 吉川英治 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 15.98万
52407 鳴門秘帖 吉川英治 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 7.53万
52408 鳴門秘帖 吉川英治 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 6.98万
56069 日本名婦伝 吉川英治 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 1.08万
56492 日本名婦伝 吉川英治 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 1.47万
56497 日本名婦伝 吉川英治 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 1.20万
56496 日本名婦伝 吉川英治 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 2.51万
56059 日本名婦伝 吉川英治 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 1.35万
56494 日本名婦伝 吉川英治 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 1.58万
56058 人間山水図巻 吉川英治 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 1.25万
54152 年譜 吉川英治 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 910 1.57万
52440 野槌の百 吉川英治 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 2.94万
56495 梅颸の杖 吉川英治 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 1.83万
56074 梅里先生行状記 吉川英治 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 24.71万
52451 旗岡巡査 吉川英治 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 2.97万
52439 八寒道中 吉川英治 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 1.81万
56067 濞かみ浪人 吉川英治 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 2.31万
52450 春の雁 吉川英治 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 1.38万
55100 河豚 吉川英治 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 914 0.40万
55272 文化の日 吉川英治 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 914 0.29万
52447 べんがら炬燵 吉川英治 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 2.23万
33227 松のや露八 吉川英治 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 15.34万
56144 源頼朝 吉川英治 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 35.76万
52395 宮本武蔵 吉川英治 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 914 0.39万
52396 宮本武蔵 吉川英治 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 10.70万
52397 宮本武蔵 吉川英治 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 15.77万
52398 宮本武蔵 吉川英治 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 21.33万
52399 宮本武蔵 吉川英治 epub mobi A6 A5 html zip 新字新仮名 NDC 913 32.15万
52400 宮本武蔵 吉川英治 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 26.50万
52401 宮本武蔵 吉川英治 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 18.21万
52402 宮本武蔵 吉川英治 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 22.56万
52443 無宿人国記 吉川英治 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 3.67万
55273 紋付を着るの記 吉川英治 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 914 0.30万
52452 柳生月影抄 吉川英治 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 3.38万
56053 山浦清麿 吉川英治 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 5.52万
56052 夕顔の門 吉川英治 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 1.71万
55274 落日の荘厳に似る 吉川英治 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 721 914 0.32万
56046 牢獄の花嫁 吉川英治 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 18.97万
54155 忘れ残りの記 吉川英治 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 910 18.90万