ID 书名 作者 epub kindle PDF1 PDF2 网页 纯文本 源文件 文字 类别 字数
ID 作品名 作者名 epub kindle モニター 印刷 立読み plain テキスト 文字 分類 字数
58305 岡本かの子 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 0.23万
4996 岡本かの子 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 913 0.25万
4554 愛よ愛 岡本かの子 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 914 0.19万
437 秋雨の追憶 岡本かの子 epub mobi A6 A5 html plain zip 旧字旧仮名 NDC 914 0.18万
4064 秋の七草に添へて 岡本かの子 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 914 0.25万
4188 秋の夜がたり 岡本かの子 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 913 1.17万
58399 岡本かの子 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 0.21万
4182 岡本かの子 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 913 0.25万
46920 或る秋の紫式部 岡本かの子 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 912 0.63万
4062 或る男の恋文書式 岡本かの子 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 914 0.22万
438 ある男の死 岡本かの子 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 914 0.16万
4546 異国食餌抄 岡本かの子 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 596 914 0.51万
4541 異性に対する感覚を洗練せよ 岡本かの子 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 914 0.14万
3205 一平氏に 岡本かの子 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 914 0.30万
4187 上田秋成の晩年 岡本かの子 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 913 2.17万
1286 英国メーデーの記 岡本かの子 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 914 0.36万
50617 越年 岡本かの子 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 1.12万
4553 岡本一平論 岡本かの子 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 726 914 0.64万
1285 雛妓 岡本かの子 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 914 3.05万
46921 おせっかい夫人 岡本かの子 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 0.13万
4552 良人教育十四種 岡本かの子 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 914 0.40万
3206 男心とはかうしたもの 岡本かの子 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 914 0.13万
1288 岡本かの子 epub mobi A6 A5 html plain zip 旧字旧仮名 NDC 914 0.11万
46922 愚かな男の話 岡本かの子 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 917 0.21万
441 愚なる(?!)母の散文詩 岡本かの子 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 914 0.20万
50618 快走 岡本かの子 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 0.60万
43084 街頭 岡本かの子 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 915 293 0.18万
4175 過去世 岡本かの子 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 913 1.09万
443 風と裾 岡本かの子 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 914 0.08万
50619 勝ずば 岡本かの子 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 0.80万
46923 褐色の求道 岡本かの子 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 915 0.80万
4551 家庭愛増進術 岡本かの子 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 914 0.34万
4555 かの女の朝 岡本かの子 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 1.69万
46941 ガルスワーシーの家 岡本かの子 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 1.10万
984 家霊 岡本かの子 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 1.11万
57332 かろきねたみ 岡本かの子 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 911 0.31万
4190 岡本かの子 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 913 1.07万
1284 河明り 岡本かの子 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 914 5.68万
50620 岡本かの子 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 912 0.79万
46924 気の毒な奥様 岡本かの子 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 0.14万
46925 兄妹 岡本かの子 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 0.29万
986 狂童女の恋 岡本かの子 epub mobi A6 A5 html plain zip 旧字旧仮名 NDC 913 0.51万
1279 金魚撩乱 岡本かの子 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 4.04万
46929 唇草 岡本かの子 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 0.79万
46926 決闘場 岡本かの子 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 1.25万
46927 健康三題 岡本かの子 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 914 0.44万
4538 現代若き女性気質集 岡本かの子 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 914 0.28万
46928 高原の太陽 岡本かの子 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 0.96万
4178 蝙蝠 岡本かの子 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 913 1.34万
58421 五月の朝の花 岡本かの子 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 914 0.12万
436 五月の朝の花 岡本かの子 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 914 0.12万
4061 小町の芍薬 岡本かの子 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 913 0.60万
1278 渾沌未分 岡本かの子 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 2.06万
4556 岡本かの子 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 911 0.62万
4543 山茶花 岡本かの子 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 911 0.06万
4540 時代色 岡本かの子 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 914 0.13万
442 慈悲 岡本かの子 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 914 0.26万
50621 酋長 岡本かの子 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 0.21万
4063 小学生のとき与へられた教訓 岡本かの子 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 914 0.23万
45641 生々流転 岡本かの子 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 31.86万
4679 初夏に座す 岡本かの子 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 914 0.13万
1281 食魔 岡本かの子 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 4.31万
4065 処女時代の追憶 岡本かの子 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 914 0.40万
4542 女性崇拝 岡本かの子 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 914 0.15万
3207 女性と庭 岡本かの子 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 914 0.12万
4539 女性の不平とよろこび 岡本かの子 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 914 0.25万
4550 新時代女性問答 岡本かの子 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 914 0.39万
1289 新茶 岡本かの子 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 914 0.12万
1016 岡本かの子 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 1.55万
46930 荘子 岡本かの子 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 1.39万
1287 雑煮 岡本かの子 epub mobi A6 A5 html plain zip 旧字旧仮名 NDC 596 914 0.18万
1290 ダミア 岡本かの子 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 914 0.21万
46931 茶屋知らず物語 岡本かの子 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 0.41万
439 縮緬のこころ 岡本かの子 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 914 0.19万
4194 蔦の門 岡本かの子 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 913 0.94万
1283 鶴は病みき 岡本かの子 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 2.92万
448 東海道五十三次 岡本かの子 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 914 915 1.58万
46933 豆腐買い 岡本かの子 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 1.68万
46942 ドーヴィル物語 岡本かの子 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 2.71万
50622 とと屋禅譚 岡本かの子 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 0.70万
50623 扉の彼方へ 岡本かの子 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 0.91万
46934 取返し物語 岡本かの子 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 912 1.71万
4184 夏の夜の夢 岡本かの子 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 913 0.96万
4548 売春婦リゼット 岡本かの子 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 0.52万
46943 バットクラス 岡本かの子 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 0.75万
43035 花は勁し 岡本かの子 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 913 1.89万
46935 母と娘 岡本かの子 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 1.10万
4196 巴里祭 岡本かの子 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 3.64万
4547 巴里の秋 岡本かの子 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 914 0.29万
43085 巴里の唄うたい 岡本かの子 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 915 293 0.44万
43086 巴里のキャフェ 岡本かの子 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 915 293 0.42万
58435 巴里のむす子へ 岡本かの子 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 914 0.28万
4549 巴里のむす子へ 岡本かの子 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 914 0.34万
46936 岡本かの子 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 2.65万
46937 晩春 岡本かの子 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 0.23万
46938 百喩経 岡本かの子 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 1.23万
4545 病房にたわむ花 岡本かの子 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 914 0.31万
440 富士 岡本かの子 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 4.50万
52342 仏教人生読本 岡本かの子 epub mobi html plain zip 新字新仮名 NDC 180 13.53万
50625 噴水物語 岡本かの子 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 914 0.33万
43087 伯林の落葉 岡本かの子 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 915 293 0.29万
50626 宝永噴火 岡本かの子 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 3.41万
1291 岡本かの子 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 914 0.34万
1282 母子叙情 岡本かの子 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 8.56万
50627 岡本かの子 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 0.45万
50630 真夏の幻覚 岡本かの子 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 0.16万
444 みちのく 岡本かの子 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 0.80万
50629 岡本かの子 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 0.90万
46939 明暗 岡本かの子 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 0.68万
4544 桃のある風景 岡本かの子 epub mobi A6 A5 html zip 新字新仮名 NDC 914 0.35万
46940 山のコドモ 岡本かの子 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC K913 0.19万
4192 岡本かの子 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 914 0.70万
58429 雪の日 岡本かの子 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 914 0.20万
43089 雪の日 岡本かの子 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 915 293 0.19万
50628 呼ばれし乙女 岡本かの子 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 0.62万
446 鯉魚 岡本かの子 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 0.80万
445 恋愛といふもの 岡本かの子 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 914 0.27万
58431 老妓抄 岡本かの子 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 1.75万
447 老妓抄 岡本かの子 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 1.75万
4181 老主の一時期 岡本かの子 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 913 1.88万
43088 伯林の降誕祭 岡本かの子 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 915 293 0.30万
3221 私の書に就ての追憶 岡本かの子 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 914 0.30万