ID 书名 作者 epub kindle PDF1 PDF2 网页 纯文本 源文件 文字 类别 字数
ID 作品名 作者名 epub kindle モニター 印刷 立読み plain テキスト 文字 分類 字数
2595 あそび 森鴎外 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 1.22万
673 阿部一族 森鴎外 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 3.26万
2084 伊沢蘭軒 森鴎外 epub mobi html plain zip 新字旧仮名 NDC 913 57.44万
3414 田舎 森鴎外 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 953 1.86万
695 ヰタ・セクスアリス 森鴎外 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 6.50万
694 うたかたの記 森鴎外 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 913 2.02万
3418 森鴎外 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 983 0.71万
45270 鴎外漁史とは誰ぞ 森鴎外 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 916 0.77万
2298 大塩平八郎 森鴎外 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 913 6.22万
45209 興津弥五右衛門の遺書 森鴎外 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 1.08万
48209 興津弥五右衛門の遺書(初稿) 森鴎外 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 0.66万
50915 女の決闘 森鴎外 epub mobi A6 A5 html zip 新字新仮名 NDC 943 0.95万
680 カズイスチカ 森鴎外 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 1.11万
677 仮名遣意見 森鴎外 epub mobi A6 A5 html plain zip 旧字旧仮名 NDC 811 2.11万
678 かのように 森鴎外 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 2.53万
50916 森鴎外 epub mobi A6 A5 html zip 新字新仮名 NDC 943 0.83万
45224 森鴎外 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 8.39万
679 寒山拾得 森鴎外 epub mobi A6 A5 html plain zip 旧字旧仮名 NDC 913 1.27万
1071 寒山拾得 森鴎外 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 0.73万
43039 寒山拾得縁起 森鴎外 epub mobi A6 A5 html plain zip 旧字旧仮名 NDC 914 916 0.28万
43732 寒山拾得縁起 森鴎外 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 914 916 0.17万
3615 牛鍋 森鴎外 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 0.27万
2051 魚玄機 森鴎外 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 1.43万
681 栗山大膳 森鴎外 epub mobi A6 A5 html plain zip 旧字旧仮名 NDC 913 2.10万
1054 護持院原の敵討 森鴎外 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 2.70万
2597 木精 森鴎外 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 0.35万
4459 細木香以 森鴎外 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 2.73万
45244 最後の一句 森鴎外 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 1.09万
687 最後の一句 森鴎外 epub mobi A6 A5 html plain zip 旧字旧仮名 NDC 913 1.05万
50919 罪人 森鴎外 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 983 0.87万
2547 堺事件 森鴎外 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 2.02万
688 森鴎外 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 0.37万
2598 里芋の芽と不動の目 森鴎外 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 0.57万
686 佐橋甚五郎 森鴎外 epub mobi html plain zip 新字新仮名 NDC 913 0.89万
685 サフラン 森鴎外 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 914 0.28万
689 山椒大夫 森鴎外 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 2.59万
674 ぢいさんばあさん 森鴎外 epub mobi A6 A5 html plain zip 旧字旧仮名 NDC 913 0.69万
43030 じいさんばあさん 森鴎外 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 0.73万
2080 柵草紙の山房論文 森鴎外 epub mobi A6 A5 html plain zip 旧字旧仮名 NDC 901 7.59万
2058 渋江抽斎 森鴎外 epub mobi html plain zip 新字新仮名 NDC 913 22.54万
42352 寿阿弥の手紙 森鴎外 epub mobi html plain zip 旧字旧仮名 NDC 289 913 5.19万
2599 食堂 森鴎外 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 0.77万
690 心中 森鴎外 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 0.98万
2081 椙原品 森鴎外 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 913 1.00万
2522 青年 森鴎外 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 14.09万
50917 世界漫遊 森鴎外 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 943 1.30万
4376 即興詩人 森鴎外 epub mobi A6 A5 html plain zip 旧字旧仮名 NDC 949 33.67万
45678 そめちがへ 森鴎外 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 913 0.89万
691 高瀬舟 森鴎外 epub mobi A6 A5 html plain zip 旧字旧仮名 NDC 913 1.01万
692 高瀬舟 森鴎外 epub mobi A6 A5 html plain zip 旧字旧仮名 NDC 913 0.96万
45245 高瀬舟 森鴎外 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 1.00万
46234 高瀬舟縁起 森鴎外 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 914 0.21万
43038 高瀬舟縁起 森鴎外 epub mobi A6 A5 html plain zip 旧字旧仮名 NDC 914 0.19万
50914 痴人と死と 森鴎外 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 942 1.56万
3336 沈黙の塔 森鴎外 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 0.77万
693 追儺 森鴎外 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 914 0.52万
2082 津下四郎左衛門 森鴎外 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 913 2.87万
50913 森鴎外 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 943 0.20万
3614 独身 森鴎外 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 1.11万
2049 なかじきり 森鴎外 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 914 0.25万
45271 夏目漱石論 森鴎外 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 910 0.13万
42375 森鴎外 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 2.13万
45618 鼠坂 森鴎外 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 0.95万
46633 俳句と云ふもの 森鴎外 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 911 914 0.18万
3413 橋の下 森鴎外 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 953 0.46万
42226 花子 森鴎外 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 913 0.56万
45254 花子 森鴎外 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 0.64万
53026 半日 森鴎外 epub mobi A6 A5 html plain zip 旧字旧仮名 NDC 913 1.85万
50912 一人舞台 森鴎外 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 949 0.79万
676 百物語 森鴎外 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 1.50万
50909 ファウスト 森鴎外 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 942 35.81万
50910 不苦心談 森鴎外 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 914 944 0.49万
45255 普請中 森鴎外 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 0.53万
675 二人の友 森鴎外 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 1.33万
45225 文づかひ 森鴎外 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 913 1.72万
45256 文づかい 森鴎外 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 1.59万
49250 古い手帳から 森鴎外 epub mobi A6 A5 html plain zip 旧字旧仮名 NDC 914 1.32万
2396 文芸の主義 森鴎外 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 701 901 914 0.14万
55722 森鴎外 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 1.28万
682 舞姫 森鴎外 epub mobi A6 A5 html plain zip 旧字旧仮名 NDC 913 1.63万
2078 舞姫 森鴎外 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 913 1.96万
2083 みちの記 森鴎外 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 914 915 1.03万
59401 身上話 森鴎外 epub mobi A6 A5 html plain zip 旧字旧仮名 NDC 913 0.80万
50918 みれん 森鴎外 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 943 9.51万
2050 空車 森鴎外 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 914 0.29万
683 妄想 森鴎外 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 913 1.69万
50911 訳本ファウストについて 森鴎外 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 914 944 0.66万
696 安井夫人 森鴎外 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 1.33万
1117 遺言三種 森鴎外 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 916 0.18万
2077 森鴎外 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 914 0.23万
2079 余興 森鴎外 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 0.49万
684 歴史其儘と歴史離れ 森鴎外 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 914 0.38万
45272 Resignation の説 森鴎外 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 914 0.27万