ID 书名 作者 epub kindle PDF1 PDF2 网页 纯文本 源文件 文字 类别 字数
ID 作品名 作者名 epub kindle モニター 印刷 立読み plain テキスト 文字 分類 字数
42378 赤いくつ 楠山正雄 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC K949 0.84万
33207 赤い玉 楠山正雄 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC K913 0.34万
33208 安達が原 楠山正雄 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC K913 0.57万
43457 一寸法師 楠山正雄 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC K913 0.94万
43458 一本のわら 楠山正雄 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC K913 0.89万
18384 牛若と弁慶 楠山正雄 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC K913 0.74万
3390 浦島太郎 楠山正雄 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC K913 0.71万
43459 瓜子姫子 楠山正雄 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC K913 0.44万
18339 大江山 楠山正雄 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC K913 0.94万
18387 和尚さんと小僧 楠山正雄 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC K913 0.42万
18389 鬼六 楠山正雄 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC K913 0.35万
43460 姨捨山 楠山正雄 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC K913 0.81万
18377 かちかち山 楠山正雄 epub mobi A6 A5 html zip 新字新仮名 NDC K913 0.61万
33209 雷のさずけもの 楠山正雄 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC K913 0.43万
49434 神田界隈 楠山正雄 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 023 0.57万
18337 金太郎 楠山正雄 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC K913 0.64万
18386 葛の葉狐 楠山正雄 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC K913 1.86万
18379 くらげのお使い 楠山正雄 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC K913 0.61万
42380 幸福のうわおいぐつ 楠山正雄 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC K949 3.47万
43461 瘤とり 楠山正雄 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC K913 0.75万
42381 小夜啼鳥 楠山正雄 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC K949 1.42万
18334 猿かに合戦 楠山正雄 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC K913 0.53万
18378 舌切りすずめ 楠山正雄 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC K913 0.60万
42379 しっかり者のすずの兵隊 楠山正雄 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC K949 0.58万
43124 ジャックと豆の木 楠山正雄 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC K933 0.91万
33210 白い鳥 楠山正雄 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC K913 0.64万
18385 殺生石 楠山正雄 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC K913 0.58万
2225 祖母 楠山正雄 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC K913 0.35万
3389 たにしの出世 楠山正雄 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC K913 0.63万
42382 旅なかま 楠山正雄 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC K949 2.52万
18382 田村将軍 楠山正雄 epub mobi A6 A5 html zip 新字新仮名 NDC K913 0.55万
18338 田原藤太 楠山正雄 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC K913 0.48万
33211 忠義な犬 楠山正雄 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC K913 0.27万
18383 鎮西八郎 楠山正雄 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC K913 1.55万
18388 長い名 楠山正雄 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC K913 0.30万
42383 人魚のひいさま 楠山正雄 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC K949 3.11万
18342 楠山正雄 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC K913 0.50万
18380 猫の草紙 楠山正雄 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC K913 0.97万
18335 ねずみの嫁入り 楠山正雄 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC K913 0.26万
42384 野のはくちょう 楠山正雄 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC K949 2.16万
43288 はじめに 楠山正雄 epub mobi A6 A5 html plain zip 旧字旧仮名 NDC 953 954 0.30万
18341 八幡太郎 楠山正雄 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC K913 0.87万
3391 花咲かじじい 楠山正雄 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC K913 0.40万
33212 春山秋山 楠山正雄 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC K913 0.33万
42385 ひこうかばん 楠山正雄 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC K949 0.83万
33213 人馬 楠山正雄 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC K913 0.58万
18336 文福茶がま 楠山正雄 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC K913 0.67万
33214 松山鏡 楠山正雄 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC K913 0.63万
33215 三輪の麻糸 楠山正雄 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC K913 0.17万
18390 物のいわれ 楠山正雄 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC K913 1.66万
44423 もみの木 楠山正雄 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC K949 1.28万
18376 桃太郎 楠山正雄 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC K913 0.87万
43462 山姥の話 楠山正雄 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC K913 0.95万
42387 雪の女王 楠山正雄 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC K949 4.17万
33216 夢占 楠山正雄 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC K913 0.23万
18381 夢殿 楠山正雄 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC K913 1.07万
18340 羅生門 楠山正雄 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC K913 0.51万