ID 书名 作者 epub kindle PDF1 PDF2 网页 纯文本 源文件 文字 类别 字数
ID 作品名 作者名 epub kindle モニター 印刷 立読み plain テキスト 文字 分類 字数
48234 赤い壺 種田山頭火 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 914 0.15万
48235 赤い壺(三) 種田山頭火 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 914 0.13万
48236 赤い壺(二) 種田山頭火 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 914 0.14万
50413 一草庵日記 種田山頭火 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 915 3.27万
48237 片隅の幸福 種田山頭火 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 911 914 0.14万
44913 行乞記 種田山頭火 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 915 8.63万
45386 行乞記 種田山頭火 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 915 1.75万
45387 行乞記 種田山頭火 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 915 7.81万
45389 行乞記 種田山頭火 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 915 6.52万
48231 行乞記 種田山頭火 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 911 915 1.23万
48232 行乞記 種田山頭火 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 911 915 0.76万
48251 行乞記 種田山頭火 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 915 1.59万
48252 行乞記 種田山頭火 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 915 1.17万
48289 行乞記 種田山頭火 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 915 0.89万
48290 行乞記 種田山頭火 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 911 915 0.94万
48291 行乞記 種田山頭火 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 915 0.88万
48292 行乞記 種田山頭火 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 911 915 1.27万
48238 草と虫とそして 種田山頭火 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 911 914 0.21万
48239 鎖ペンを握って 種田山頭火 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 911 914 0.27万
48240 砕けた瓦 種田山頭火 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 911 914 0.21万
47356 其中日記 種田山頭火 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 911 915 4.59万
47570 其中日記 種田山頭火 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 911 915 4.30万
48131 其中日記 種田山頭火 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 911 915 2.35万
48253 其中日記 種田山頭火 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 911 915 0.35万
48313 其中日記 種田山頭火 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 911 915 2.36万
48368 其中日記 種田山頭火 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 911 915 4.69万
48509 其中日記 種田山頭火 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 911 915 5.71万
49148 其中日記 種田山頭火 epub mobi html plain zip 新字旧仮名 NDC 911 915 9.29万
49258 其中日記 種田山頭火 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 911 915 7.21万
49266 其中日記 種田山頭火 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 911 915 5.47万
49605 其中日記 種田山頭火 epub mobi html plain zip 新字旧仮名 NDC 911 915 3.24万
49621 其中日記 種田山頭火 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 911 915 1.97万
49780 其中日記 種田山頭火 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 911 915 0.54万
49782 其中日記 種田山頭火 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 911 915 4.08万
49783 其中日記 種田山頭火 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 911 915 1.48万
50201 其中日記 種田山頭火 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 911 915 3.94万
48241 最近の感想 種田山頭火 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 911 914 0.16万
48243 雑記 種田山頭火 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 911 914 0.19万
48244 雑信(一) 種田山頭火 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 911 914 0.12万
48245 雑信(二) 種田山頭火 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 911 914 0.31万
48242 三八九雑記 種田山頭火 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 911 914 0.29万
44914 四国遍路日記 種田山頭火 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 915 1.99万
48248 述懐 種田山頭火 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 911 914 0.09万
48246 白い花 種田山頭火 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 911 914 0.16万
48247 白い路 種田山頭火 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 911 914 0.19万
749 草木塔 種田山頭火 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 911 2.04万
48249 草木塔 種田山頭火 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 911 914 0.18万
49191 旅日記 種田山頭火 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 911 915 3.99万
49781 旅日記 種田山頭火 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 911 915 1.53万
49784 旅日記 種田山頭火 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 911 915 3.07万
48250 漬物の味〔扉の言葉〕 種田山頭火 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 911 914 0.08万
48254 鉄鉢と魚籃と 種田山頭火 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 915 0.15万
49683 道中記 種田山頭火 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 915 1.69万
48255 独慎〔扉の言葉〕 種田山頭火 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 911 914 0.10万
48256 寝床〔扉の言葉〕 種田山頭火 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 911 914 0.11万
48257 俳句に於ける象徴的表現 種田山頭火 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 911 914 0.16万
48233 『鉢の子』から『其中庵』まで 種田山頭火 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 911 914 0.54万
48258 故郷〔扉の言葉〕 種田山頭火 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 911 914 0.11万
48259 遍路の正月 種田山頭火 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 911 914 0.10万
48260 歩々到着 種田山頭火 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 911 914 0.08万
50202 松山日記 種田山頭火 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 911 915 3.53万
48261 水〔扉の言葉〕 種田山頭火 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 911 914 0.11万
48262 道〔扉の言葉〕 種田山頭火 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 911 914 0.12万
48263 物を大切にする心 種田山頭火 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 911 914 0.21万
48264 夜長ノート 種田山頭火 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 911 914 0.24万
48265 私の生活 種田山頭火 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 911 914 0.09万
48266 私の生活(二) 種田山頭火 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 911 914 0.09万
48267 私を語る 種田山頭火 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 911 914 0.13万