ID 书名 作者 epub kindle PDF1 PDF2 网页 纯文本 源文件 文字 类别 字数
ID 作品名 作者名 epub kindle モニター 印刷 立読み plain テキスト 文字 分類 字数
1041 秋の暈 織田作之助 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 914 0.20万
47505 秋深き 織田作之助 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 1.40万
42688 アド・バルーン 織田作之助 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 2.96万
53804 織田作之助 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 3.16万
42689 織田作之助 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 2.50万
4414 馬地獄 織田作之助 epub mobi A6 A5 html zip 新字新仮名 NDC 914 0.24万
46351 大阪の可能性 織田作之助 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 818 0.80万
46499 大阪の憂鬱 織田作之助 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 914 0.73万
4106 大阪発見 織田作之助 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 914 0.90万
46300 織田作之助 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 0.74万
46170 可能性の文学 織田作之助 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 796 914 1.92万
46301 織田作之助 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 914 0.89万
46171 勧善懲悪 織田作之助 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 3.13万
46299 昨日・今日・明日 織田作之助 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 1.28万
507 木の都 織田作之助 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 914 0.98万
46302 郷愁 織田作之助 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 0.85万
47832 経験派 織田作之助 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 0.07万
452 競馬 織田作之助 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 1.24万
47833 好奇心 織田作之助 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 914 0.11万
53487 婚期はずれ 織田作之助 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 0.86万
1325 猿飛佐助 織田作之助 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 3.32万
46168 四月馬鹿 織田作之助 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 914 1.17万
47835 実感 織田作之助 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 0.07万
46352 終戦前後 織田作之助 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 914 0.30万
47836 十八歳の花嫁 織田作之助 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 914 0.11万
46303 勝負師 織田作之助 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 796 913 0.51万
46304 神経 織田作之助 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 914 1.46万
732 青春の逆説 織田作之助 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 16.67万
737 世相 織田作之助 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 3.29万
53805 俗臭 織田作之助 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 3.63万
47287 それでも私は行く 織田作之助 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 9.57万
46354 武田麟太郎追悼 織田作之助 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 914 0.37万
46353 起ち上る大阪 織田作之助 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 914 0.55万
47843 旅への誘い 織田作之助 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 0.64万
46305 中毒 織田作之助 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 1.04万
862 聴雨 織田作之助 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 796 913 1.26万
47834 妻の名 織田作之助 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 0.07万
47052 天衣無縫 織田作之助 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 1.35万
47838 電報 織田作之助 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 0.28万
46355 東京文壇に与う 織田作之助 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 914 0.41万
46356 土足のままの文学 織田作之助 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 914 0.15万
337 土曜夫人 織田作之助 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 11.19万
46358 猫と杓子について 織田作之助 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 914 0.38万
53449 ひとりすまう 織田作之助 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 2.15万
47830 ヒント 織田作之助 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 0.06万
46357 文学的饒舌 織田作之助 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 914 0.49万
47839 報酬 織田作之助 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 0.06万
380 放浪 織田作之助 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 2.41万
53806 放浪 織田作之助 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 2.48万
46359 僕の読書法 織田作之助 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 019 0.33万
47837 星の劇場 織田作之助 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 914 0.06万
42690 織田作之助 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 1.23万
46169 織田作之助 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 0.87万
46306 道なき道 織田作之助 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 0.90万
47840 民主主義 織田作之助 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 0.06万
545 夫婦善哉 織田作之助 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 3.54万
47831 眼鏡 織田作之助 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 0.21万
47841 面会 織田作之助 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 0.20万
47288 夜光虫 織田作之助 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 7.02万
47842 薬局 織田作之助 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 0.07万
47053 雪の夜 織田作之助 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 1.19万
46307 妖婦 織田作之助 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 0.74万
46350 吉岡芳兼様へ 織田作之助 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 915 0.18万
53807 四つの都 織田作之助 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 912 4.33万
47289 夜の構図 織田作之助 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 6.56万
701 六白金星 織田作之助 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 913 2.04万
46360 わが文学修業 織田作之助 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 914 0.35万
1326 わが町 織田作之助 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 9.74万
53808 わが町 織田作之助 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 2.75万
46362 私の文学 織田作之助 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 914 0.27万