ID 书名 作者 epub kindle PDF1 PDF2 网页 纯文本 源文件 文字 类别 字数
ID 作品名 作者名 epub kindle モニター 印刷 立読み plain テキスト 文字 分類 字数
1818 井戸の底に埃の溜つた話 葉山嘉樹 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 914 0.24万
397 淫売婦 葉山嘉樹 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 1.55万
863 海に生くる人々 葉山嘉樹 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 17.23万
1113 運動会の風景 葉山嘉樹 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 914 0.23万
513 工場の窓より 葉山嘉樹 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 913 0.63万
2937 坑夫の子 葉山嘉樹 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 0.64万
50114 山谿に生くる人々 葉山嘉樹 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 3.51万
43649 死屍を食う男 葉山嘉樹 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 0.87万
54492 信濃の山女魚の魅力 葉山嘉樹 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 787 914 0.28万
2844 浚渫船 葉山嘉樹 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 0.58万
228 セメント樽の中の手紙 葉山嘉樹 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 0.33万
2845 乳色の靄 葉山嘉樹 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 1.14万
2846 生爪を剥ぐ 葉山嘉樹 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 0.47万
379 氷雨 葉山嘉樹 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 913 0.75万
539 万福追想 葉山嘉樹 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 913 1.10万
1819 遺言文学 葉山嘉樹 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 914 0.42万
49183 牢獄の半日 葉山嘉樹 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 0.86万
2936 労働者の居ない船 葉山嘉樹 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 1.00万