ID 书名 作者 epub kindle PDF1 PDF2 网页 纯文本 源文件 文字 类别 字数
ID 作品名 作者名 epub kindle モニター 印刷 立読み plain テキスト 文字 分類 字数
52244 粟田口霑笛竹(澤紫ゆかりの咲分) 鈴木行三 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 779 913 22.92万
4297 粟田口霑笛竹(澤紫ゆかりの咲分) 鈴木行三 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 779 913 914 0.13万
4488 梅若七兵衛 鈴木行三 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 779 913 0.61万
2577 怪談牡丹灯籠 鈴木行三 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 779 913 15.41万
2614 敵討札所の霊験 鈴木行三 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 779 913 15.16万
1488 菊模様皿山奇談 鈴木行三 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 779 913 23.47万
43874 塩原多助一代記 鈴木行三 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 779 913 16.60万
350 真景累ヶ淵 鈴木行三 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 779 913 26.12万
353 政談月の鏡 鈴木行三 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 779 913 6.69万
1490 西洋人情話 英国孝子ジョージスミス之伝 鈴木行三 epub mobi html plain zip 新字新仮名 NDC 779 913 7.56万
351 業平文治漂流奇談 鈴木行三 epub mobi html plain zip 新字新仮名 NDC 779 913 16.05万
349 根岸お行の松 因果塚の由来 鈴木行三 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 779 913 7.88万
42687 後の業平文治 鈴木行三 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 779 913 11.06万
348 文七元結 鈴木行三 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 779 913 1.91万
1489 名人長二 鈴木行三 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 779 913 8.22万
354 闇夜の梅 鈴木行三 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 779 913 2.81万